Güçlü ve etkili nazardan korunma duası! Nazardan korunmak için hangi dua okunur?

0
49

Kem gözlü bakışlardan korunmak ve kendinizde de dahil olmak üzere kötü bakışlardan dolayı sevdiklerinize zarar gelmemesi için okuyabileceğiniz etkili nazar duaları vardır. Bebek ve çocuklara nazar değmemesi için neler yapılmalı? Nazar boncuğu takmak caiz mi? Eve süs nazar boncuğu takılabilir mi?Nazara karşı okunacak dualar neler? Nazardan korunmak için dua var mı? Bebek ve çocuklarda nazara karşı okunacak dualar…

Gündelik yaşantı içerisinde birileri tarafından beğenilmek ve göze gelmek, kişi üzerinde her ne kadar güzel bir his uyandırsa da devamında getirebileceği maddi-manevi sıkıntılar bakımından kişinin kendini koruması gereken bir durumdur. Basit bir meseleymiş gibi algılanan ama kişiyi ölüme bile sürükleyebilecek etkileri olan kem bakışlar, insanı derinden etkileyebilecek iç sıkıntılarına, maddi çöküşlere veya işlerin bir türlü rast gitmemesi gibi çeşitli sorunların oluşumuna yol açabilmektedir. Toplum içerisinde nazara gelmek ya da nazar değdi gibi sıkça duyduğumuz cümlelerde genellikle mavi gözlü ve keskin bakışlı kimseler tarafından uğranıldığına inanılır. Bu kimselerden başka kimselere, çocuğa, güzel nesneye bakması ile oluşan olağan dışı olumsuz etki, zarar, hastalık ve sıkıntılarla bağdaştırılır. Nazar değdiği düşünülen kişi kendinde anormal durumlar, hastalıklar, iç sıkıntısı gibi durumları zuhur edebilir. Batıl bir inanış olmayıp dinimizde de gerçekten nazarın insanı derinden sarsabilecek ölçüde etkili olduğuna değinen Peygamber Efendimiz (SAV) bazı hadis-i şeriflerinde nazarın bu denli etkisi üzerinde durmuştur. Alemlere rahmet olan Sevgili Peygamberimiz (SAV) göz, bakış ve bakma anlamına gelen nazarkavramı için “Göz değmesi gerçektir.” (Buhârî, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41) hadis-i şerifini buyurmuştur. Hatta rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (SAV), yüzünde sarılık gördüğü bir kimse için “Buna dua okuyun, çünkü kendisinde nazar var”diyerek nazarın gerçek olduğunu vurgulamıştır. (Buhari, Tıbb, 34) 

NAZAR EN ÇOK KİMLERE DEĞER? NAZARA KARŞI ÖNLEMLER

Toplum içerisinde nazar değmeye yatkın olup başkalarının nakışlarından en çok etkilenen kimseler bebekler, çocuklar ve hamilelerdir. Özellikle şirinlikleriyle dilden dile dolaşan bebek ve çocuklar bilinçsizce bile olsa kem gözlü kimselerin nazarına karşı oldukça savunmasızlardır. Normalde çok uslu ve sakin olan bir bebek, kalabalık bir misafir ziyareti sonrasında nedensizce ağlama nöbetlerine ya da huysuzlanmalara girebilir. İlk etapta nazar olduğunu anlayamayan aileler, bebeklerinin ya da çocuklarının acaba bir sağlık probleminin mi olup olmadığını düşünmeleri de oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Gerekli tespitler yapılmış ve çocuğun olumsuz etkilenmesini sağlayacak bir faktör bulunmamışsa bu durumdan sonra akla ilk gelecek şeylerden biri nazardır.

Peki aileler bu durumda ne yapmalı? Bebek ve çocuklar nazara karşı nasıl korunulur? Bebekler için okunabilecek nazar duaları neler? Nazar değen kişiye hangi dualar okunur? İşte cevabı…

NAZAR DEĞMESİ NASIL ANLAŞILIR? ÜZERİNİZDE NAZAR OLDUĞUNU GÖSTEREN BELİRTİLER NELER? HASET VE NAZAR BELİRTİLERİ…

Kişinin üzerinde nazar olup olmadığını anlamanın en basit yolu devamlı uykunun gelmesidir. Yeterli uyku almasına rağmen uykusuzluk ve yorgunluk hissediyorsanız sebebi nazar olabilir. Hatta üzerine nazar olduğunu düşünen kişinin karşısındakine olumsuz enerji yayarak esnemeye neden olmasının da bundan kaynaklı olduğu düşünülür. Nazar olduğunu anlamanın başka yolu da normalde sakarsanız bile bu durumun yaygınlaşmasıdır. Devamlı bir şeyin bozulması ya da kırılması nazarın belirtilerindendir.

Günlük hayatınızda aynı kelimeyi, cümleyi ya da şarkıyı devamlı tekrarlıyorsanız, olmadık yerlerde bunu söylemek nazar ile bağdaştırılmaktadır.

NAZAR MUSKASI NEDİR? NAZAR MUSKASI KORUYUCU MU? NAZAR MUSKASI NASIL YAZILIR?

Bebekleri, çocukları ya da yetişkinleri nazardan korumak için uygulanan önlemlerden biri de muska hazırlamaktır. Kuran-ı Kerimden bir ya da birkaç sure ya da dualar hoca tarafından bir kâğıda yazıldıktan sonra bunu üçgen gibi yapıp 7 kat muşambaya sarılmasıyla oluşan muska, bez kılıf içerisinde omuzda, boyunda veya koyunda taşınır. 

NAZAR BONCUĞU TAKMAK CAİZ Mİ? SÜS AMACIYLA NAZAR BONCUĞU TAKMAK GÜNAH MI?

Geçmişten günümüze uzanan yalan yanlış batıl inançlardan birisi de nazardan korunmak amacıyla satılan nazar boncuklu takı ya da süslerine itibar etmektir. Dini inançlarımıza göre bizi Allah (c.c)’dan başkasına yönelterek medet ummamıza sevk edecek inanç ve davranışların hepsi yasaktır. Yalnızca Allah’tan bekleyip ona yönelmemiz gerektiği konusunda bilinçli olmalı ve bu gibi batıl uydurmalardan sakınmamız gerekmektedir. Öyle ki Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurduğu bilinmektedir. Bir başka  hadis-i şerifte ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki sağladığı gözüyle bakanın Allah’a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637).

Kem gözlü kötü bakışlardan korunmak için böyle yalan yanlış inanışlara inanmak yerine salih ve samimi bir şekilde Allah’a yapılabilecek olan dua kesinlikle daha doğru olacaktır. Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Efendimiz (SAV)’in nazardan korunmak için okuduğu duaları bilmek işinizi kolaylaştırabilir. Peki bu dualar hangileri? Nazardan korunma duaları neler?

NAZAR GERÇEKTE VAR MI? NAZAR DEĞEN KİŞİYE OKUNACAK DUALAR

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (SAV)’İN TORUNLARINI NAZARDAN KORUMAK İÇİN OKUDUĞU DUA! ARAPÇA NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV)’in göz nuru olan biricik torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i nazardan korumak amacıyla dualar ettiği bilinmektedir.

 

ANLAMI: İkinizi de (Hasan ve Hüseyin r.a.) bütün şeytanların, zehirli mahlukatın ve nazarı isabet eden kötü gözden (göz değmesinden) Allâhü Teâlanın kelimât-ı tâmmesine (noksansız kelimelerine) sığındırırım.

Yine, Hz. Âişe (r.a) rivayetine göre Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor: “Nazardan Allah’a sığınınız. Çünkü göz (değmesi) gerçektir” (İbn Mace, Tıb, 32; Buhari, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41).

Peygamber Efendimiz (SAV)’in nazara karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bu surelerin okunmasını önerdiği rivayet edilmiştir. (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32). 

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ ANLAMI:

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3- İnsanların İlâhına.
4- O sinsi vesvesenin şerrinden,
5- O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6- Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

HADİS-İ ŞERİF: “Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı da kabre girdirir.”  Keşfü’l-Hafâ, 2: 76 

NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN NE DENİLMELİ? PEYGAMBERİMİZİN NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV) nazardan bahseden bir hadis-i şerifinde nazar değmemesi için söylenilmesi gereken zikri şu şekilde ifade etmektedir:

“Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213)

Efendimiz SAV kendisini nazardan korumak için “Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım” şekline benzer dualarla cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırdı. Daha sonralarında Muavvezatân nazil olunca bu sureleri okumaya başlayarak diğer duaları terketti” (İbn Mace, Tıb, 34).

BEBEK VE ÇOCUKLARI NAZARDAN NASIL KORUMALIYIZ?

– Çağımızın en büyük sorunu haline gelen gösterişli trend bebek partileri, etkinliğe katılacak olan davetlilerin ilgi ve dikkat odağını bebeğe çekecektir. Özellikle de bebeğinizin kırkı çıkmadan kalabalık mekanlarda gezdirmeyin.

– Sosyal medya hesaplarınıza bebek ya da çocuklarınızın fotoğraflarını yayınlamayın.

– Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak ve Nas sureleri çocuğun üzerine okunup üflenebilir.

– Dua etmenin yanı sıra eve gelen misafirlere “maşaallah”, “barekallah” demelerini rica edin.

– Çocuğunuzu ya da bebeğinizi dikkat çekecek şekilde aşırı süsleyip gezdirmeyin.

– Kehf suresinin 39. ayetinde geçen “Bağına girdiğin zaman, ‘Maşaallah, Allah’tan başka kuvvet yoktur’ demen gerekmez miydi?” ifadesi güzel bir şey gördüğümüz zaman Maşaallah denilmesinin gerektiğini ifade eder.

NAZAR İÇİN HANGİ DUALAR OKUNABİLİR? NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN OKUNABİLİR DUALAR

Peygamber Efendimiz (SAV)’in pek çok hadis-i şerifinde gördüğümüz gibi gerçek hayatta var olduğu kesin olan nazar durumunda Kuran-ı Kerim’de geçen bazı sureler okunabilir. Örnek vermek gerekirse Kalem Suresinin 51. ve 52. ayetlerine hatta ‘Nazar Duası’ da denilebilen bu suredeki nazar ayetleri şunlardır:

KALEM SURESİ TÜRKÇESİ:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn (mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn (âlemîne).

KALEM SURESİ MANASI:
“Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.”

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇESİ:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ MANASI:

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

RAHATLATAN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ…

Önceki İçerikDesenli gömlekler için kombin önerileri
Sonraki İçerikStreç film sararak nasıl zayıflanır? Evde kolay göbek eritme
GuzelSozler
Ne aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.