Ana Sayfa Blog Hayırlı eş ve evlilik duası! Yeni evlenecek olanlar için okunacak dua

Hayırlı eş ve evlilik duası! Yeni evlenecek olanlar için okunacak dua

0
Hayırlı eş ve evlilik duası! Yeni evlenecek olanlar için okunacak dua

Hayırlı eş ile yapılabilecek doğru bir evlilik, hem dünyayı hem de ahireti güzelleştirecek en güzel olaylardandır. Dinimiz üzere İslami bir evlilik gerçekleştirmek isteyen çiftlerin yuva kuracağı evlilik hayatında mutlu bir ilişki için okunması tavsiye edilen dualar vardır. Hayırlı eş ve evlilik duası nedir? Peygamberimiz (sav) evlenen kimseyi nasıl tebrik ederdi? Mutlu ve huzurlu evlilik için okunacak dualar…

Dinimiz üzere evlenip hayırlı bir yuva kurmak isteyen çiftlerin Allah (c.c)’un rızasını gözeterek yapacakları evlilikte okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Her hayırlı işin başı olan besmele-i şerif aslına baktığımızda duaların özüdür. Rahman ve Rahim isimlerinin bir arada zikredildiği ”Bismillahirrahmanirrahim” duası ile Allah’tan samimi ve içten şekilde istekler niyaz edilebilir. Kuran-ı Kerim’deki Rum suresinde geçen ayet-i kerimede “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/21) buyrulmaktadır. Zinadan ve haramlardan korunmak için özellikle de gençler için kalkan vazifesi sağlayan evlilik ile ilgili pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. İmanını garantiye almak isteyen kimseler için büyük bir kurtarıcı olan evlilikle alakalı “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252) hadis-i şerifi mevcuttur. Evlenmeye karar veren çiftlerin hayırlı bir yuva kurmaları yolunda okuyabilecekleri bazı dua tavsiyeleri bulunmaktadır.

HAYIRLI EVLİLİK İÇİN OKUNACAK DUA! HAYIRLI EŞ İÇİN DUALAR…

Allah yolunda hayırlı bir evlilik gerçekleştirmek isteyenler için doğru eş seçimi çok önemlidir. Evlenileceği zaman karşı cinste bakılması gereken en öncelikli özellik güzel bir ahlaka sahip olmasıdır. İçinde Allah korkusu olan bir kişi kimseye zarar veremez. Daha sonrasında mal, mülk, makam ve aile yapısına bakılmalıdır. Eğer tüm kriterler dini ölçüler çerçevesinde ise o kişi üzerinde karar sabit kılınabilir ve örnek olarak şöyle dua edilebilir:

‘’ Rabbim bu kısmetim hayırlı ise benim eşim olsun değil ise o kişiden beni soğut. Bu durum için seni vekil ediyorum ya Rabbim.‘

Furkan suresi 74. ayeti​

TÜRKÇESİ

“…Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen).”

MANASI:

“…Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”

YENİ EVLENECEK KİMSEYE OKUNACAK DUA

Mutlu, huzurlu ve hem dünya hem ahirette olmak üzere iki cihan saadetiyle beslenerek devam ettirilmesi istenen evlilik için muhteşem bir dua mevcuttur. Rivayetlerden nakledilen bilgilere göre Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), yeni evlenen kimseleri tebrik edeceği zaman şu duayı okurmuş:

ARAPÇA OKUNUŞU:

Bâreka’llâhü leke ve bâreke aleyke ve ceme‘a beynekümâ fî hayr.

MANASI:

Allâh senin için bereketli kılsın ve bereketini dâim etsin. İkinizin arasını hayırla birleştirsin. (Tirmizî)

MUTLU EVLİLİK İÇİN ESMAÜL HÜSNA! EVLENMEK İÇİN OKUNACAK DUA

Allah (c.c)’un birbirinden güzel esmalarından olan 3 tanesi ile Haşr suresinin son 3 ayeti hayırlı evlilik için okunması tavsiye edilen zikirlerdendir. Besmele ile başlayan evlenme duasında daha sonra esmaların ve ayetlerin okunmasına geçilir. Her esmanın 7’şer kez zikredilirken ayetlerin de 1’er defa okunması önerilir.

El-Vedud esması “seven ve sevilmeye layık” 

El-Cami esması “istediği varlığı, istediği zaman, istediği yerde toplayan”

El- Mucib esması ise “kullarının dualarına karşılık veren” anlamındadır.

“Bismillahirrahmanirrahim”

Ya Vedud

Ya Vedud

Ya Vedud

Ya Vedud

Ya Vedud

Ya Vedud

Ya Vedud

“Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu”

Ya Cami

Ya Cami

Ya Cami

Ya Cami

Ya Cami

Ya Cami

Ya Cami

“Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.”

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

“Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.” (Amin)

HAYIRLI VE MUTLU EVLİLİK İÇİN TAHA SURESİ

Güzel bir gusul abdesti alındıktan sonra Allah rızası için 6 rekat namaz kılınır. (Yatsıdan sonra kılınması önerilir.) Allah’a hamd eip Efendimize salatu selam getirdikten sonra 7 kez “Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.” okunur. Ardından Taha süresinin ilk 12 ayeti 21 defa okunur, yeniden salavat okunur ve istenen şey söylenir.

7 gün boyunca her vakit namazın bitiminde 7 kez “Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.” okunur. Taha suresinin 12 ayeti 21 defa okunur ve salavat çekilerek istek tekrarlanır.