Ana Sayfa Blog Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar ve esmaül hüsna zikirleri

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar ve esmaül hüsna zikirleri

0
Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar ve esmaül hüsna zikirleri

Hamilelik döneminde ahlaklı ve salih bir evlat yetiştirmek için yapılması tavsiye edilen Esmaül hüsna zikirleri ile okunması gereken duaları sizler için derledik. Peki hamilelikte doğacak çocuk için hangi dualar okunabilir? Bebeğin sağlıklı doğması için hangi dua okunur? Hamilelikte yapılması tavsiye edilen tesbihler ve sureler…

Çocuğunun ilerleyen dönemlerinde ahlaklı ve karakter sahibi bir kişi olması için anne adayının bebeğini dünyaya getirmeden önce yapılması tavsiye edilen bazı şeyler vardır. Ahlakıyla, huyuyla, davranışlarıyla kısacası her anlamda topluma örnek olacak kişiliğiyle bir çocuk dünyaya getirmek isteyen kadınlar, hamilelik döneminde hayırlı bir evlat için Allah’a bol bol dua etmelidir. Yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilere, hamilelik döneminde sesli bir şekilde dinlenen müziğin bebek üzerinde sakinleştirici bir işlevi vardır. Sizde daha anne karnındayken bebeğinizin Kuran ahlakı ile büyüyüp yetişmesini istiyorsanız, tıpkı müzikte olduğu gibi yüksek sesle Kuran-ı Kerim dinleyerek bebeğinizin ruhuna işlemesine yardımcı olabilirsiniz. Uzmanların bu konuyla ilgili belirttiği bir diğer görüş ise çocuğa kazandırılması istenen şeyin ne kadar erken dönemde verilirse onu o kadar hızlı başaracağı görülmüştür.

Anne adaylarının 9 ay boyunca yapması tavsiye edilen durumlar…

1- Abdestsiz durmamaya özen göstermek (Özellikle de yemek yerken)

2- Hamilelikte sağlıklı ve doğru bir beslenme programı hazırlamak.

3- Günahlardan olabildiğince uzak durmaya çalışmak

4- Hayırlı ameller işlemeye gayret göstermek

5- Gereksiz agresif hareketlerden kaçınmak, daima pozitif olmak.

6- Kuran-ı Kerim dinlemeye okumaya çalışmak

7- Hamilelik dönemi boyunca en azından 1 defalık hatim yapmak

8- Namazlardan sonra bol bol dua etmek ve estağfurullah çekmek

9- Bebek hareketli olduğu zaman anne adayı elini o bölgeye koyup salavat ile ihlas suresi okumak

10- Çocuk için hayırlı ve anlamı güzel olan bir isim düşünmek

HAMİLELİK DÖNEMİNDE BEBEK İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR

Rivayetlere göre, 70 bin “Subhanellahi ve bihamdihi” okunursa çocuk salih olur, ilk dört ay içinde okunması tavsiye edilir. Araf suresinin 189. ayeti farz namazlardan sonra okunabilir. Güzel ahlaklı olması için her gün Enbiya suresi okunabilir. Yine hayırlı bir evlat için günde 1 defa Yasin-i şerif okunabilir. Günlük olarak 1 defa Meryem, İbrahim ve Al-i İmran suresi okunabilir. Ayrıca tesbih olarak 70 bin kelime-i tevhid okunabilir.

HAMİLELİKTE HAFTA HAFTA ÇEKİLMESİ TAVSİYE EDİLEN TESBİHLER

(ESMAÜL HÜSNA)

5. Hafta: el-Muhyî, el-Habîr
6. Hafta: el- Bâri, el- Velî, el- Vâlî
7. Hafta: el- Mü’min , el-Mâni
8. Hafta: el-Mübdi, el- Musavvir
9. Hafta: eş- Şâfi, el-Şekûr
10. Hafta: el- Bâkî, el-Müyessir
11. Hafta: es-Semî, el- Adl
12. Hafta: el-Hâlik, el- Hallâk, el- Fâlik
13. Hafta: en-Nâsır, el-Müsteân
14. Hafta: el-Bedî, el-Muhsin
15. Hafta: el-Mütekebbir, el- Kuddûs,
16. Hafta: el-Celîl, Zü’l celâli ve’l ikrâm, el- Muktedir, el- Melîk
17. Hafta: el-Hafîz, el –Vâris
18. Hafta: el- Hakîm, el-Hakem
19. Hafta: es- Sâni, el-Vâsi
20. Hafta: el- Cemîl, el-Cebbâr
21. Hafta: el-Kaviyy, el-Vehhâb
22. Hafta: el-Müneccî, el-Mucîb
23. Hafta: el- Câmi,el-Kâim
24. Hafta: el-Mukaddim,el-Muahhir,, el-Kâfî
25. Hafta: el-Halîm,el-Alîm, Allâmü’l-guyûb
26. Hafta: el-Basîr,es-Zâhir,el-Bâtın
27. Hafta: er-Rakîb, es-Selâm
28. Hafta: Rabbü’l-âlemîn, el-Müheymin
29. Hafta: es-Samed, el-Mükevvin
30. Hafta: el-Kâdir,el-Afüvv,el- Gafûr
31. Hafta: el-Mukît,el-Muhît, el-Mümid
32. Hafta: er-Rabb,en-Nâfi,ed-Dârr
33. Hafta: el-Latîf,el-Berr,el-Mâcid,el-Metîn
34. Hafta: el-Kebîr, el-Müteâl, el-Aliyy
35. Hafta: er-Rahîm,er-Raûf,el-Vedûd
36. Hafta: el-Hayy, el-Kayyûm
37. Hafta: el-Azîz,el-Kerîm
38. Hafta: el-Vekîl, Zü’l-eman
39. Hafta: er-Rezzâk,er-Rahmân, el-Bâsıt
40. hafta: el-Vâcid, el-Fettâh

HAMİLELER SAĞLIKLI BEBEĞİN DOĞMASI NASIL DUA EDEBİLİR?

Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim’i yalnızca okumak yeterli olmaz iken aynı zamanda okuduklarımızı anlamalı, idrak etmeli ve olabildiğince hayatımıza geçirmeye çalışmalıyız. İster hamilelik öncesinde ister hamilelikte olsun Allah’ın Kuran-ı Kerimde bizlere bahsettiği hususlara, yapmamızı istediği emirlere uyup sakınmamız gereken günahlardan uzak durmaya gayret etmemiz gerekir. Hamilelik döneminde ise bu doğrultuda hareket ederek sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek için şu şekillerde dualar edilebilir:

Saffât Suresi 100. ayeti ve meali:

“Rabbi heb lî mines sâlihîn(sâlihîne).”

Rabbim, bana salihlerden (evlâtlar) bağışla.

Âl-i İmran Suresi 38. ayeti ve meali:

“Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh(rabbehu), kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh(tayyibeten), inneke semîud duâ’(duâi).”

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.

Furkan Suresi 74. ayeti ve meali:

“Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen).”

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.