Ana Sayfa Blog Çocuklara dua nasıl ezberletilir? Her çocuğun bilmesi gereken kısa ve kolay dualar

Çocuklara dua nasıl ezberletilir? Her çocuğun bilmesi gereken kısa ve kolay dualar

0
Çocuklara dua nasıl ezberletilir? Her çocuğun bilmesi gereken kısa ve kolay dualar

Çocuğuna temel dini eğitimi layığıyla en güzel şekilde vermek isteyen muhafazakar ailelerin dua ve sure ezberletme gibi öncelikli konularda nasıl bir yol izleyebileceğini sizler için derledik. Çocukluk döneminde kazandırılan dini bilgilerin daha kolay akılda kaldığı bir gerçektir. Peki çocuklara dua ve sureler nasıl ezberletilir? Çocuklara dini eğitim nasıl verilir? Çocuklara nasıl dua öğretilir? Sübhaneke duası nasıl kolay öğrenilir? Çocuklar için yemek duası nedir? Çocuklara öğretilebilecek kısa ve kolay dualar neler?

Muhafazakar kesimdeki ailelerin çocuk eğitiminde daha çok titizlik ve dikkat gösterdiği konulardan birisi de din bilgileridir. Belli bir seviyeye geldikten sonra çocuklara ne kadar erken dönemde temel dini bilgiler aşılanırsa o kadar iyidir. Çocuğunun ilerleyen dönemlerinde İslami bir hayat yaşaması ve Allah (c.c) yolunda ilerleyebilmesi için bazı temel kavramları tanımlayabilmesi ile hayatına geçirilebilmesi gerekir. Şartları gereği çocuğunun eğitimi ile yakından ilgilenemeyen aileler, öğrenme kapasitesinin en açık olduğu 4 yaş grubu civarında çocuklarını kursa, yaz okuluna ya da Kuran kursuna göndermek isteyebiliyor. İsteğe bağlı tercih edilebilecek bu yerlerde öğretilen temel dini bilgiler, yaş grubuna göre farklılık göstermektedir. Tıpkı anaokullarında olduğu gibi yeni gelen çocuklar öncelikle ilk defa gireceği arkadaş ortamına ısındırılmalı, daha sonra kolay aşamalarda eğitim verilmeye başlanmalıdır. Eğer çocuğunuza din eğitimini kendiniz vermek istiyorsanız işiniz çok daha basit! Çünkü ne olursa olsun çocuğunuzu en iyi şekilde tanıyan sizsiniz. Dolayısıyla nasıl daha kolay öğreneceğini de en iyi siz bilirsiniz. Aileler çocuklarını nasıl terbiye etmeli? Çocuklara dua nasıl ezberletilir? Çocuklara öğretilebilecek kısa ve kolay dualar…

ÇOCUKLARA DUALAR NASIL ÖĞRETİLİR? ÇOCUKLARA DUA EZBERLETME YÖNTEMLERİ…

İlkokul dönemindeki çocuklardan daha küçük yaşa sahip olan çocuklarda ailelerin dua ve sure öğretmesi biraz daha zor bir durum olabilir. Hem çocukları sıkmadan hem de eğlenerek öğrenebilecekleri dua ezberleme yöntemleri ile kısa ve kolay sureler akılda kalıcı hale getirilebilir.

– KARŞILIKLI TEKRAR ETME YÖNTEMİ

Okuma yazma bilmeyen çocukların sadece dualarda değil genel bilgilerde de öğrenmesi biraz güç olduğu için bu evrede tekrarlama yöntemi ile öğretmek en doğru yaklaşım olacaktır. Tekrarlayarak öğrenme yönteminde çocuğun harfleri yanlış telaffuz etmemesi en önemli noktadır.

Tekrarların yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerlemesi dikkat edilmesi gereken ikinci önemli noktadır. Yanlış telaffuzda doğrusu yapılarak düzeltilmelidir.

– DİNLEYEREK ÖĞRENME YÖNTEMİ

Eğitim veren kişinin tane tane ve sesli bir şekilde okuması ve öğrenecek çocuğun yani öğrencinin de dinlemesi ile öğrenme sağlanabilir. Dikkatli dinleme esas alınmalı, dolayısıyla dikkat dağıtan etkenler ortamdan uzak tutulmalıdır.

– YÜZÜNDEN BAKARAK ÖĞRENME YÖNTEMİ

Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmiş çocuklarda uygulanabilecek yöntemlerdendir. Ezberletilmesi istenilen surelerin yüzünden bakarak tekrar tekrar okunması ile öğrenme sağlanabilir. Dua ve sureler böylelikle kavranabilir…

ÇOCUKLARA SÜBHANEKE DUASI NASIL EZBERLETİLİR? 

Biz yetişkin kimselerin namaz kılarken ilk okuduğu surelerden biri olan Sübhaneke duası hem çok kolay hem de çok kısa olduğu için çocuklara kolaylıkla öğretilebilir. Allah (c.c)’un Hz. Adem (a.s)’a bizzat kendisinin öğrettiği Sübhaneke duasını çocuğunuzun yaş grubuna uygun bir öğretme tarzı ile kolaylıkla öğretebilirsiniz.

Kuran-ı Kerim okumayı bilen çocuklarda yüzünden bakarak öğretme yöntemi ile ezberletme sağlayabilirken birden fazla olmak kaydı ile sadece dikkatli bir şekilde dinleyerek de öğrenmesini hızlandırabilirsiniz. Daha küçük yaş grubuna ise oyun şeklinde sevdirilmelidir.

4-6 YAŞ DÖNEMİNDE ÇOCUKLARA DİNİ EĞİTİM NASIL VERİLİR?

4-6 yaş grubundaki çocuklara eğitim verirken taklit yolu denenebilir. Bunu gerçekleştirebileceğiniz tek yöntemde  çocuğunuzun sizi ayna vazifesinde gördüğü gerçeğidir. Dolayısıyla ibadetlerinizi yaparken (dua, namaz, hayırlı davranışlar vb.) çocuğunuzun gözü önünde neden ve nasıl yaptığınızı anlatarak gerçekleştirmelisiniz.

Bu yaş grubunda tabii ki detaylara inip örneğin namazın rükunlarına kadar anlatarak bir bilgi verilmemeli genel anlamda namaz kılmak teşvik edilmelidir. İbadetin onlara kattığı güzelliklerden bahsedilmeli; kurallar, kaideler üzerinde durulmamalıdır.

“Kimin bir çocuğu varsa onunla çocuklaşsın.” (Deylemî, III, 513) hadis-i şerifine bakacak olursak çocuklara önce kendimizi sevdirmeliyiz.

ÇOCUKLARA DİNİ EĞİTİM NASIL VERİLİR? DİN EĞİTİMİNİN İNCELİKLERİ…

0-6 yaş aralığı çocuklarda taklit dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemdeki ebeveynlerin çocukları için birer ayna vazifesini gördüğünü söylesek yanlış olmaz. Oturup kalkmayı, nerede konuşup nerede konuşmaması gerektiğini ve olaylar karşısında nasıl davranması gerektiği gibi halleri çocuk büyüklerinden görüp kendine örnek alır.

Bu dönemde çocuğa kazandırılan davranışlar, karakterinin gelişiminde çok büyük bir rol oynar. İlk 6 yıl geçtikten sonraki ikinci 6 yıl ise talim dönemi olarak adlandırılır. Yani çocuk ebeveyninden gördüklerini uygulamalı olarak denemeye başlar. Bu dönemde bittikten sonra tahkik dönemi başlar.

12 yaşından sonra çocuk öğrendiklerini kendi içinde sorgulamaya başlar. Tüm bu dönemlerin temelinin atıldığı ilk 6 yıla pedagoglar, kişiliğin zeminini oluşturduğundan dolayı ‘altın çağ’ diyor.

Bu nedenle ebeveynler, karakter sahibi bir çocuk yetiştirmek için çocuğunda hata bulduğu davranışı kendisinde yapmamalıdır. Bazı ebeveynler tam da bu noktada çok büyük hatalar yapıyor. Allah Resulü bile ashabında bir eksiklik olduğu zaman hatayı ilk önce kendinde arıyorken ebeveynlerin direkt olarak çocukta kusur bulması çok yanlıştır.

Yaşadığını söyleyen ve söylediğini yaşayan Efendimiz (SAV)’in ümmeti olarak bizlere yakışan şey ‘hal’ diliyle çocuklara örnek olmaktır. Eğer davranışımızla çocuğumuza iyi bir örnek olamıyorsak bir yerlerde hata yapıyoruz demektir.

DİNİ EĞİTİMDE AİLELERİN ÇOCUKLARINA YAKLAŞIMI NASIL OLMALI?

İslami eğitimi çocuklarına aşılamak isteyen pek çok anne ve baba, çocuklarının ilerleyen zamanlarda ibadetlerini yerine getirirken zorlanmamaları için küçük yaşlarda ‘Dini eğitim’ veren bir okula gönderir.

Orada verilen sure ezberleri, ilahiler, elif-ba okumaları ve şeklen gösterilen namaz eğitimini çocuklar kavramışsa anne ve babaların içi biraz olsun rahattır.

Ancak, burada atlanılan önemli bir nokta var ki o da, bu süreçlerin ‘dini eğitimin kendisinin değil, parçalarının verilmiş olmasıdır.’ Tüm bunların dışında dinin, Efendimiz’in (SAV)’in tanımıyla yarısını içine alan ‘güzel ahlak’, yani paylaşma, dürüstlük, cömertlik, yumuşaklık, affetmek gibi güzel huylar da öğretilmelidir.

Evde ya da başka bir yerde çocuklara verilen dini eğitim, yalnızca şekil üzerinden verilmeyip, verilen kavramların her birinin içindeki güzel duygu ve erdemlerden de bahsedilmelidir.

Bu nedenle çocukta benimsenmesi istenen şeyi, ilk önce kalbine ısındırmak gerekir. Örneğin, çocuk Kuran-ı Kerimi öğrenecekse ilk olarak Kuran-ı Kerim’in ahlakı öğretilmelidir. Bu noktada ‘içi dolu’ bir din eğitimi vermek isteyen ebeveynler, şu üç ana unsura dikkat ederek çocuklarına bu yolda rehber olabilmelidir.

1- Yaratıcı tasavvuru ve inancı
2- Ahlaki donanım
3- İbadetler

(Bu iki kısım Korkutarak değil Sevdirerek Din Eğitimi kitabından derlenmiştir.)

ÇOCUKLARA ÖĞRETİLEBİLECEK KISA VE KOLAY DUALAR

– ÇOCUKLAR İÇİN YEMEK DUASI (TÜRKÇE)

Yemeğimi yemeden
El açtım Allahım sana
Akıl fikir doğruluk
İyi huylar ver bana
Yemezsem büyüyemem
Okuluma gidemem
Çabuk çabuk yiyelim
Yemeğimizi bitirelim
Bizi yaratan Allah`a
Her zaman dua edelim…

+7 YAŞ GRUBUNA ÖĞRETİLEBİLECEK YEMEK DUASI (ARAPÇA)

Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym. El hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.

– ÇOCUKLAR İÇİN UYKU DUASI

ARAPÇASI: “Bismikellahümmme emütü ve ehya”

ANLAMI: Allah’ım senin isminle uyur, senin isminle uyanırım.

DAHA KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLAR İÇİN UYKU DUASI

Yattım Allah uyut beni

İmanımla büyüt beni

Hayırlıca kaldır beni

Nur içine daldır beni

Kaza ve belalardan

Çeşitli afetlerden

Kötülerden, kötülükten

Güzel Rabb’im koru beni.

– KORKAN ÇOCUKLAR İÇİN KISA VE KOLAY DUA:

Allahım! Sen her şeyi gören ve işitensin.

Beni korktuğum şeylerden koru.

Sen içimdeki korkuları al ve bana huzur ver

Âmin.